Ieeja neatkarīgajiem partneriem

Ētisks bizness (Zelta standarts)

Minimāli iestāšanās nosacījumi

Nav obligāta minimālā produkcijas pirkuma apjoma, bet sākuma izmaksas nav lielas. Nav obligāti jāiegādājas produkti vai biznesa palīgrīki, lai sāktu savu Partnerību ar Herbalife un gūtu panākumus.

Atgriešanas garantija

Iespēja 90 dienu laikā atgūt pilnībā visus līdzekļus, kas iztērēti Herbalife Neatkarīgā Partnera komplekta iegādei, ja jebkādu iemeslu dēļ esat atteikušies no Partnerības.

100% līdzekļu atgriešanas garantija par neizlietotiem produktiem vai reklāmas materiāliem neatvērtā oriģinālā iepakojumā, kas pasūtīti pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī preču piegādes izmaksu segšana par Kompānijai atgrieztajiem produktiem, ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ esat atteikušies no Partnerības.

Iespēja iepriekš saņemt informāciju par iespējamiem ienākumiem*

Atskaitē par vidējās atlīdzības līmeni, mēs piedāvājam saprotamu, precīzu un savlaicīgu informāciju attiecībā uz Neatkarīgo Partneru iespējamiem ienākumiem.

Rakstisks apstiprinājums

Pirms Iesnieguma un Līguma pieņemšanas Neatkarīgā Partnera statusa saņemšanai, mēs lūdzam katram jaunam Neatkarīgajam Partnerim rakstiski apstiprināt savu informētību par katru no Zelta Standarta garantijām.

Skaidras norādes par produkciju un biznesa iespējām

Katra produkta priekšrocības un to lietošanas nosacījumi ir aprakstīti uz produkta etiķetes vai informatīvajos materiālos, lai vajadzīgais produkts tiktu korekti izmantots labākā rezultāta sasniegšanai.

Produktu apstiprinātās īpašības un informāciju par tām varat atrast produkcijas katalogā Neatkarīgā Partnera starptautiskajā komplektā un citā oficiālā literatūrā, kā arī tīmekļa vietnē lv.MyHerbalife.com.

Mēs sniedzam reālas prognozes par biznesa iespējām un par to, cik daudz pūļu jāiegulda veiksmīgai darbībai vienā vai otrā līmenī.

Herbalife un mūsu Neatkarīgie Partneri ir uzticīgi augstākajiem biznesa ētikas standartiem.

Ja Jums kļūst zināms par neapstiprinātiem apgalvojumiem par Herbalife produktiem un to īpašībām, kā arī par nepatiesiem apgalvojumiem par potenciālajiem ienākumiem, kuri neatbilst Herbalife oficiālajiem apgalvojumiem pa vidējo ienākumu līmeni, vai par kāda Neatkarīgā Partnera apšaubāmu rīcību, sazinieties ar Informatīvā atbalsta nodaļu pa tālruni 8 800 090 03.

Tikai strādājot kopā mēs varēsim garantēt, ka Herbalife ievēro KOMPĀNIJAS klientu aizsardzības Zelta Standartu.

* Norādītie biznesa darbības ienākumi un piemēri ir individuāli un nav standarta.
Atstāt pieteikumu