Kvalitātes kontrole

Visi Herbalife produkti tiek ražoti strikti saskaņā ar noteiktajiem kvalitātes standartiem.

Herbalife produkcija atbilst starptautiskās ražošanas prakses prasībām, tostarp GMP (Good manufacturing Practice - Laba ražošanas prakse), kas ir starptautiska medikamentu, uztura bagātinātāju un pārtikas produktu ražošanas noteikumu sistēma, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma vadības sistēmas prasībām "Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti" (HACCP).

HACCP sistēma - dokumentācijas, ražošanas procesu un resursu, kas nepieciešami, lai īstenotu koncepciju, organizatoriskā struktūra kopumā, kas paredz tādu faktoru sistemātisku identificēšanu, novērtēšanu un pārvaldību, kas būtiski ietekmē produktu drošību. ES, ASV, Kanādā, Austrālijā un citās attīstītajās valstīs HACCP sistēma ir obligāta visiem pārtikas uzņēmumiem un tiem līdzvērtīgiem. Kopš 2013. gada jūlija HACCP sistēma ir kļuvusi par obligātu pārtikas produktu ražošanas sistēmu Krievijā, Kazahstānā un Baltkrievijā. Herbalife kvalitātes nodrošināšanas departaments nodrošina, lai produkti atbilstu augstiem kvalitātes standartiem un drošības prasībām saskaņā ar starptautiskajām ražošanas un kvalitātes kontroles vadlīnijām.

Kompānija Herbalife darbojas, pilnībā ievērojot to valstu likumus, kurās mūsu produkti tiek izplatīti. Licencēšanas nodaļa kontrolē produktu atbilstību nepieciešamajām reglamentējošajām prasībām, kā arī īsteno produkcijas atbilstības apstiprināšanu valsts reģistrācijas, deklarācijas un sertifikācijas veidā (ar piemēriem Jūs varat iepazīties atverot saiti).

Valsts reģistrācijas ietvaros licencēšanas nodaļa sadarbojas ar valsts varas izpildinstitūcijām, tai skaitā valstu dienestiem patērētāju aizsardzības jomā, ar ekspertu organizācijām, kā arī akreditētām testēšanas laboratorijām.

Šodien Kompānija ir aktīvs dalībnieks daudzās rūpniecības, tirdzniecības un sabiedriskās organizācijās, Kompānija ir viens no Starptautiskās diētas/pārtikas produkcijas alianses (IADSA) dibinātājiem, Pasaules Tiešās tirdzniecības asociācijas loceklis. Kopš 1998. gada Herbalife ir vecākais Krievijas Tiešās tirdzniecības asociācijas loceklis, aktīvs Bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju ražotāju savienības biedrs, AEB asociācijas (European Business Association) loceklis, bet kopš 2010. gada Nacionālās dietologu un uztura speciālistu asociācijas (НАДН - Национальная Ассоциация диетологов и нутрициологов) biedrs.