Klīniskie pētījumi

Kompānija Herbalife regulāri veic savu produktu klīniskos pētījumus ar vadošo speciālistu un institūtu palīdzību visā pasaulē. Visi pētījumi tiek veikti saskaņā ar Helsinku deklarācijas ētikas principiem, GCP noteikumiem (Good Clinical Practice - Pozitīva klīniskā pieredze) un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Kas ir "klīniskie pētījumi"?

Tas ir sava veida zinātnisks eksperiments, kur pētījumā tiek iesaistīti cilvēki. Šāda pieeja palīdz pētīt, novērtēt un analizēt konkrētā produkta īpašības. Klīniskie pētījumi vienmēr ir zinātniski pamatoti un rūpīgi reģistrēti. Kā galvenais jautājums šādos pētījumos ir subjekta tiesību, drošības un veselības prioritātes principu ievērošana pār zinātnes un sabiedrības interesēm. Pētījumā iesaistītā persona var tikt iekļauta pētījumā tikai pamatojoties uz brīvprātīgi informētu piekrišanu.

Parasti klīniskajā pētījumā tiek iesaistītas 2 personu grupas. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu salīdzināmus datus. Testa grupa izmanto pētniekiem interesējošo produktu, bet otra grupa izmanto vai nu līdzīgu, vai pēc savām īpašībām atšķirīgu līdzekli. Pētījuma laikā abu grupu pārstāvji tiek rūpīgi novēroti pirms pētījuma, tā laikā un pēc tam.