Biznesa iespējas

INOVĀCIJAS UN KVALITĀTE

 • 4 zinātnisko inovāciju centri.
 • Sadarbība ar vadošajiem pasaules zinātniekiem un speciālistiem.
 • Augstvērtīgas augu izcelsmes izejvielas.
 • Precīza tehnoloģiju ievērošana.
Tas viss nodrošina mūsu produkcijas kvalitāti, ar kuru mēs pamatoti lepojamies.

FINANŠU IESPĒJAS *

 • Herbalife biznesa modelis – viens no efektīvākajiem tiešās tirdzniecības nozarē.
 • Izdevīgs un elastīgs atlīdzību plāns ļauj Neatkarīgajiem Partneriem gūt ienākumus no mazumtirdzniecības un sava biznesa attīstības, kā arī dažādas piemaksas.
 • Aptuveni 73% Kompānijas apgrozījuma atgriežas pie Neatkarīgajiem Partneriem izmaksās un atlīdzībās.

PASAULES ATZINĪBA

 • Par Jūsu partneri kļūs pasaules līmeņa kompānija, kura efektīvi darbojas jau vairāk nekā 35 gadus.
 • Mēs pastāvīgi augam, atveram jaunus tirgus, jaunas ražotnes un Pārdošanas centrus, ieviešam jaunus produktus un inovatīvas izstrādnes.
 • Herbalife akcijas tiek kotētas Ņujorkas fondu biržā (NYSE: HLF).

PASTĀVĪGS ATBALSTS

 • Neatkarīgie Partneri uzlabo savas zināšanas un veiksmīgi attīsta biznesu.
Lai to īstenotu, mēs piedāvājam Jums modernākās apmācību programmas, tostarp starptautiskas apmācības kopā ar pasaules vadošajiem ekspertiem, pastāvīgu atgriezenisko saiti, reklāmas un informatīvo atbalstu.

Herbalife piedāvā kompānijas patērētāju interešu aizsardzības Zelta Standartu, kurš nodrošina zemas sākuma izmaksas un garantē līdzekļu atgriešanu līguma laušanas gadījumā. **

Ja Jūs vēlaties kļūt par Kompānijas Herbalife Neatkarīgo Partneri, aizpildiet pieteikuma veidlapu mūsu tīmekļa vietnē.


* Norādītie biznesa darbības ienākumi un piemēri ir individuāli un nav standarta. Lai saņemtu papildu informāciju par Neatkarīgo Partneru iespējamiem ienākumiem, skatiet ikgadējo atskaiti par vidējo atlīdzību līmeni, ko Herbalife izmaksā Neatkarīgajiem Partneriem, kas publicēta tīmekļa vietnēs www.Herbalife.com un www.MyHerbalife.com. Mazumtirdzniecības biznesa izveidošana, kas varētu nodrošināt minēto ienākumu līmeni, aizņem ilgstošu laiku; Neatkarīgo Partneru darbība apmācot un atbalstot citus Neatkarīgos Partnerus kā Sponsoriem, ir viņu personīga izvēle un rezultātā viņi saņem komisijas maksas un cita veida atlīdzību, kas ir daļa no viņu ienākumiem.

** Jūs varat pilnībā atgūt līdzekļus, kurus esat iztērējuši Neatkarīgā Partnera komplekta iegādei, 90 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pārtraucot Neatkarīgā Partnera līgumu, Kompānija atgriež naudas līdzekļus par neizmantotajiem produktiem vai reklāmas materiāliem oriģinālajā iepakojumā, kuri pasūtīti pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī atlīdzina Kompānijai atgriežamā produkta piegādes maksu.