HERBALIFE NUTRITION PUBLISKO PIRMO GLOBĀLĀS ATBILDĪBAS ZIŅOJUMU

Esiet informēti par notikumiem

02.12.2021

688kh1024_latv.jpg

HERBALIFE NUTRITION PUBLISKO PIRMO GLOBĀLĀS ATBILDĪBAS ZIŅOJUMU

Tas uzrāda 3.8 miljonus pozitīvu soļu, kas veikti 2020. gadā, un uzsver apņemšanos rūpēties par cilvēkiem un planētu, veidojot labāku un veselīgāku pasauli.

Herbalife Nutrition, vadošā uztura kompānija pasaulē, prezentējusi savu 2020. gada Globālās atbildības ziņojumu. Ziņojumā ir uzsvērta kompānijas apņemšanās veicināt progresu un ilgtspējīgu izaugsmi kopienu vidū visā pasaulē. Tāpat tajā ietverta apņemšanās rīkoties sociāli atbildīgi, tostarp atbalstīt sociālās, vides un labdarības iniciatīvas, kas dod nozīmīgus un izmērāmus rezultātus cilvēkiem un planētai.

Lai pievērstu pastiprinātu uzmanību kompānijas ietekmei uz kopienām, ekonomiskajām iespējām un planētu, ziņojumā iekļauta Herbalife Nutrition apņemšanās līdz 2030. gadam, kompānijas 50. gadadienai, veikt 50 miljonus pozitīvu soļu. Tāpat ziņojumā atspoguļoti jau 2020. gadā veiktie vairāk nekā 3,8 miljoni pozitīvo soļu, tajā skaitā:

• kopā ar “Herbalife Nutrition Foundation” (HNF)* vairāk nekā 975 000 ziedotu maltīšu un pārtikas paku ģimenēm un dažādām sabiedrības grupām;

• vairāk nekā 766 000 kilogramu savākta iepakojuma un citu materiālu otrreizējai pārstrādei;

• kopā ar HNF vairāk nekā 367 000 sasniegtu ziedojumu saņēmēju, sadarbojoties ar bezpeļņas organizācijām.

Globālā uztura kompānija “Herbalife Nutrition” jau vairāk nekā 40 gadus ir fokusējusi savu darbību uz dažādu sabiedrības grupu apstākļu uzlabošanu, sākot no iespējām cilvēkiem uzlabot uzturu ar zinātniski pierādītiem produktiem, līdz ekonomisko iespēju nodrošināšanai, strādājot tiešās pārdošanas biznesa modelī. Ņemot vērā kompānijas pieredzi, mērogu, starptautisko tīklu un globālo sasniedzamību, tās korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas ietver visas šīs priekšrocības, lai uzlabotu apstākļus dažādās cilvēku kopienās trīs nozīmīgās jomās: nodrošinot labāku pieeju uzturam, palielinot piekļuvi ekonomiskajām iespējām un stiprinot atbildību par apkārtējo vidi. Lai nodrošinātu iespējami lielāku ietekmi, kompānijas globālās sociālās atbildības mērķi iet roku rokā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

“Mūsu apņemšanās rūpēties par cilvēkiem un planētu ir ietverta gan mūsu ikdienā, gan mūsu ilgtermiņa izaugsmes stratēģijā. Darbojoties kopā, šie “spēki” maina cilvēku dzīves un pasauli," saka Herbalife Nutrition valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Džons Agvonobi (John Agwunobi). "Publiskojot savu pirmo Globālās atbildības ziņojumu, mēs no jauna apņemamies ievērot pamatprincipus, pēc kuriem esam strādājuši pēdējos četrdesmit gadus, taču pats būtiskākais – raugāmies nākotnē,” tā Agvonobi.

Ziņojumā par 2020. gadu galvenā uzmanība vērsta uz Herbalife Nutrition pamatprincipiem, proti, rūpēm par dažādām kopienām, ekonomisko iespēju nodrošināšanu un ​​atbildību par planētu, kas tiek iedzīvināti ar šādu iniciatīvu palīdzību:

  • Cīņa par pārtikas pieejamību pasaulē: tā tiek īstenota ar iniciatīvas “Nutrition for Zero Hunger” palīdzību, jo kompānija ir apņēmusies izskaust badu un pārtikas trūkumu pasaulē:

o samazināt nevienlīdzību, kas attiecas uz piekļuvi uzturam, cilvēku iespējām būt veseliem, kā arī izskaust badu kopienās visā pasaulē;

o nodrošināt būtiski nepieciešamos resursus un sniegt zināšanas par uzturu, sadarbojoties ar bezpeļņas organizācijām visā pasaulē;

o kopā ar vadošajām starptautiskajām organizācijām, piemēram, “World Food Program USA”, “Feed the Children” un “The Hunger Project” izraudzīties sabiedrības grupas un kopienas, kurām resursi un palīdzība ir nepieciešama visvairāk. 

  • Uzņēmējdarbības veicināšana: uzņēmuma pieredzi, globālā mērogā strādājot ar neatkarīgajiem konsultantiem, var piemērot jebkurām citām atbalsta programmām visā pasaulē:

o nodrošinot ekonomiskās izaugsmes iespējas cilvēkiem, kuri vēlas nopelnīt vai papildināt savus ienākumus, izmantojot tiešās pārdošanas biznesa modeli;

o izmantojot kompānijas pieredzi, atbalstīt tās organizācijas, kuras orientējas uz ekonomiskās izaugsmes iespēju sniegšanu mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. 

  • Dažādības, vienlīdzības un iekļaušanās veicināšana: kā globāla kopmānija, kas darbojas 95 valstīs, Herbalife Nutrition atzīst dažādību kā pozitīvu spēku. Kompānija rūpējas, lai tajā būtu labvēlīga vide dažādībai, vienlīdzībai un integrācijai:

o nodrošinot darbiniekiem vidi, kurā viņi var augt un attīstīties, ļaujot viņiem veiksmīgi strādāt ar neatkarīgajiem konsultantiem, sadarbības partneriem, citām iesaistītajām pusēm un sabiedrības kopienām visā pasaulē;

o radot iespējas dažādiem talantiem visos uzņēmuma līmeņos;

o veicinot karjeras izaugsmes iespējas, nodrošinot kompānijas darbinieku un vadības līmeņa līderu komunikāciju, tā vienlaikus rūpējoties par godīgām un līdzvērtīgām iespējām;

o radot piederības sajūtu uzņēmumam, pārliecinoties, ka dažādība atspoguļojas kompānijas iekšējās un ārējās komunikācijas materiālos.

  • Mazāk aizsargāto minoritāšu kopienu sasniegšana: 2020. gadā uzņēmums kopā ar HNF atbalstīja vairāk nekā divpadsmit organizācijas, tostarp “Chrysalis”, “League of United Latin American Citizens (LULAC)”, “Los Angeles Urban League”, “Sambhav Foundation” un “UnidosUS”, kuru darbība ir fokusēta uz dažādu globālo, reģionālo un vietējo kopienu vajadzībām. Papildus finanšu ziedojumiem, kompānija arī atbalsta dažādas programmas:

o nodrošinot pieeju uzturam un veselībai svarīgiem resursiem;

o nodrošinot mentoringu;

o iestājoties par cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesību;

o ziedojot uzturvielām bagātus produktus.

  • Mērķu izvirzīšana vides pārvaldības veicināšanai: kompānija ir apņēmusies savā ikdienas darbībā darīt visu, lai samazinātu un novērstu negatīvo ietekmi uz vidi, īpaši vēršot uzmanību uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un ilgtspējīga iepakojuma izmantošanu:

o līdz 2050. gadam panākot oglekļa neitrālas emisijas kompānijas rūpnīcās, noliktavās un birojos visā pasaulē;

o nākamo divu gadu laikā tirgos, kur tas būs iespējams, izmantot 25% PCR jeb jau pārstrādātu plastmasu produkta “Formula 1” iepakojuma ražošanā, kas aizstās vairāk nekā 475 tonnas tīrās plastmasas;

o samazinot plastmasas izmantošanu kopumā, un, ja iespējams, pilnībā no apgrozības izņemot plastamas maisiņus izplatīšanas un pārdošanas centros.

Ziņojumā arī uzsvērts, kā uzņēmums strādā, lai institucionalizētu ESG (Environment, Social &Governance) darbību mērījumus, kurus tiešsaistē var atrast Herbalife Nutrition’s ESG Index.

Lai skatītu pilnu 2020. gada Globālās atbildības ziņojumu: Rūpes par cilvēkiem un planētu, apmeklējiet vietni www.IAmHerbalifeNutrition.com/global-responsibility.

*Herbalife Nutrition Foundation (HNF) ir labdarības organizācija, tas nav Herbalife Nutrition meitasuzņēmums vai saistītais uzņēmums. HNF pievienojas Herbalife Nutrition atsevišķās labdarības iniciatīvās.